Welkom bij Huize Agnes

Huize Agnes zoekt nieuwe bestuursleden

We zijn op zoek naar twee nieuwe algemene bestuursleden. Kennis van pr & marketing bij tenminste één van hen stellen we erg op prijs. Verder vragen we betrokkenheid, creatief denkvermogen en tijd. Kijk op vacaturepagina voor meer informatie>>

Wat

Huize Agnes biedt tijdelijk opvang aan vrouwen zonder geldige verblijfspapieren en hun kinderen.

Waarom

In veel landen en culturen is het voor vrouwen niet veilig. Sommigen vluchten voor besnijdenis, uitbuiting, uithuwelijking, verkrachting of vrouwenhandel, enkelen belanden in Nederland. Als zij om uiteenlopende redenen geen verblijfsvergunning krijgen, belanden zij op straat. Daar zijn zij te kwetsbaar voor. Daarom biedt Huize Agnes hen een veilig onderdak en hulp bij problemen op het gebied van gezondheid, opvoeding, taal en financiën. 

Waartoe

Huize Agnes is een veilige plek waar de vrouwen zich geen zorgen hoeven te maken over hun volgende maaltijd of slaapplaats, zodat ze - in elk geval zes maanden - in alle rust kunnen nadenken over hun toekomst. Er is goed contact met instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus, terugkeer naar hun land van herkomst of her-emigratie naar een ander land.
 
Paul van Vliet Award voor Huize Agnes
Uitreiking Paul van Vliet Award aan Henny van den Nagel

 


De kinderen van Huize Agnes.
Film: Mariet Endeman; Muziek: Wende Snijders

Hoe

Huize Agnes is een particulier initiatief. In 2004 richtte Henny van den Nagel de stichting Agnes van Leeuwenberch op. In oktober 2006 werd het eerste Agnes-Huis geopend, gevolgd door Huize Agnes 1 en 2 in 2012. Vanaf september 2015 geeft de gemeente Utrecht een subsidie, waarvan twee medewerkers betaald worden; een activerend begeleider en een woonbegeleider. Daarnaast blijft ondersteuning hard nodig in de vorm van schenkingen en donaties en van veel tijd en energie van de vrijwilligers.

‘’ 
Ik wil altijd jullie bedanken voor helpen mensen en aan hun hope geven. Met jullie, ik vind hope die ik had geverloren. Ik vertrouwt an jullie en met jullie ik kan ook an een mooi toekomst hopen en geloven.  
 - Veronique uit Guinee, bewoonster van Huize Agnes, 28 jaar.

Wie

In principe komt iedere vrouw zonder verblijfspapieren in Nederland in aanmerking voor een plaats in Huize Agnes. De achtergronden van de vrouwen zijn divers. Ze zijn hun land ontvlucht vanwege oorlog, geweld en/of een onderdrukkend regime, of ze hopen op een beter bestaan. UNICEF ondersteunt Huize Agnes vanwege haar werk voor kinderrechten. In 2013 reikte de speciaal ambassadeur van UNICEF, Paul van Vliet, de Paul-van-Vliet-Award uit aan Huize Agnes. Dat jaar ontving Huize Agnes ook de Tolerantieprijs van de gemeente Utrecht. In 2011 werd de Utrechtse Vrijwilligersprijs uitgereikt aan Huize Agnes,in 2014 de Gouden Medaille (van de ChristenUnie) en kreeg Henny een lintje in de Orde van Oranje Nassau. Maatschappelijke waardering is er dus in ruime mate.


Opinie

Kansen


‘’ 

Geef onze vrouwen en kinderen een verblijfsvergunning, geef ze kansen om hun capaciteiten te ontwikkelen, want over 20 jaar hebben wij niet genoeg mensen om de samenleving te runnen en dan hebben wij ze hard nodig. 

- Henny van den Nagel, Huize Agnes


Oplossing

‘’ 

Immigranten worden gezien als probleem, maar zie ze eens als oplossing. Zet ze in waar ze nodig zijn. Maar dan moet onze mindset wel om.

- Een betoog van Leo Lucassen (directeur onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) gepubliceerd in de NRC van 1 september 2015. Download hier een pdf met het hele betoog van Leo Lucassen>> 

 

Bestuursleden gezocht

We zijn op zoek naar twee nieuwe algemene bestuursleden. Kennis van pr & marketing bij tenminste één van hen stellen we erg op prijs. Verder vragen we betrokkenheid, creatief denkvermogen en tijd.

Kijk op de vacaturepagina voor meer informatie>>