Jaarverslag 2015 online

Vernieuwing en verandering 

bewoners huize agnes foto J. JansenVoor Huize Agnes was 2015 een jaar vol vernieuwingen en veranderingen.
De dagelijkse leiding van Huize Agnes was in 2015 voor het eerst - een heel jaar lang - in handen van een betaalde coördinator. Zij werkte zestien uur per week voor de drie Huizen Agnes, gedetacheerd vanuit stichting de Tussenvoorziening. De nieuwe coördinator is ingewerkt door de oprichter van Huize Agnes, Henny van den Nagel. Zij stopte per 1 januari - na acht jaar - als coördinator, maar bleef betrokken als algemeen bestuurslid. Door het terugtreden van Henny van den Nagel veranderde ook de organisatiestructuur: van een eenhoofdig- naar een meerhoofdig bestuur. In oktober is er een tweede betaalde kracht gekomen, een sociaal beheerder voor 21,6 uur per week. In december volgde een derde betaalde medewerker: een activerend begeleider. Ook voor 21,6 uur per week. Het aanstellen van drie betaalde medewerkers, voor de duur van zestien maanden, is mogelijk gemaakt door de steun van de gemeente Utrecht. 

Sinds het begin, eind 2006, heeft Huize Agnes 115 vrouwen en zeventig kinderen onderdak en begeleiding geboden. Van hen kregen er 74 uiteindelijk een verblijfsvergunning.

Verantwoording

In het jaarverslag 2015 staat een uitgebreide verantwoording van alle activiteiten van de Stichting Agnes van Leeuwenberch en leest u meer over de ervaringen van bewoonsters en vrijwilligers.
> U kunt het hele jaarverslag en financiële verantwoording downloaden via: www.agnesvanleeuwenberch.nl/incijfers

Tags: jaarverslag, jaarrekening agnes
Datum: 20-10-2016