Jaarverslag en -rekening 2017 online

Verantwoording

In het jaarverslag 2017 staat een uitgebreide verantwoording van alle activiteiten van de Stichting Agnes van Leeuwenberch en leest u meer over de ervaringen van bewoonsters en vrijwilligers.Lees wat er zoal ondernomen en gerealiseerd is in Huize Agnes en welke thema's ons bezighouden.

Download het jaarverslag en financiële verantwoording via: www.agnesvanleeuwenberch.nl/incijfers

Tags: jaarverslag
Datum: 01-10-2018