Utrecht zet eigen beleid voor Bed, Bad en Brood voort

bed bad en broodUtrecht zet de eigen bed-bad-broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in weerwil van de regeringsplannen gewoon voort. Dat betekent dat de vreemdelingen in Utrecht ook in de toekomst kunnen rekenen op noodopvang en begeleiding, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Tegelijk blijft Utrecht met de VNG en het rijk in gesprek om tot een sluitende aanpak te komen. Het huidige kabinetsakkoord voor Bed, Bad en Brood is voor de gemeente Utrecht niet uitvoerbaar.

De gemeente Utrecht werd geconfronteerd met het kabinetsakkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarover heeft het rijk met het stadsbestuur geen overleg gevoerd. De afspraken doen bovendien geen recht aan het Utrechts coalitieakkoord. Daarin is opgenomen dat Utrecht uitgeprocedeerde (kwetsbare) asielzoekers in de noodopvang blijft opvangen en begeleiden. Utrecht biedt al jaren een succesvolle combinatie van opvang en begeleiding, die een plaats moet krijgen in de afspraken met het rijk. Utrecht blijft zich inspannen om de successen met teruggeleiding uit te breiden.

Tags: bed-bad-broodopvang, gemeenteraad, utrecht beleid
Datum: 01-05-2015