Vacature voor medior middenmanager

Huize Agnes vangt in drie locaties in Utrecht 21 vrouwen en 13 kinderen op. De stichting heeft een coördinator, een activerende begeleider (0.6 fte) die zorgdraagt voor de individuele begeleiding van de vrouwen en een sociaal beheerder (0.6 fte) ten behoeve van de directe zorg op de locaties en draait verder vrijwel geheel op zo’n 30 vrijwilligers. 

Op dit moment is er een

Vacature voor een medior middenmanager

voor de stichting Agnes van Leeuwenberch en stichting de Tussenvoorziening.

logo tussenvoorziening

  • Ten behoeve van opvanglocatie Weerdsingel (TV) en diverse locaties Huize Agnes (AvL). 
  • Maximaal 36 u/pw, per 1-12-2015 verdeeld over 16 uur WS en 20 uur HA. 
  • De unitmanager wordt vanuit de Tussenvoorziening gedetacheerd bij Huize Agnes. Huize Agnes heeft een formeel samenwerkingsverband met de Tussenvoorziening.

Doel van de functie
Voor de locaties van Huize Agnes: het bieden van een veilige, gezonde en duurzame woonomgeving voor de vrouwen en de kinderen, de vrijwilligers, het personeel en de bezoekers en ervoor zorgen dat er voldoende financiële en materiele middelen, vrijwilligers en personeel zijn om dat te realiseren. 
Gezien het feit dat binnen een deel van de voorzieningen uitsluitend vrouwen opgevangen worden, gaat bij gelijke gebleken geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Informatie
Voor vragen over de functie kun je terecht bij Guusta van der Zwaart, clustermanager Opvang, tel. 06-11616041 en/of voorzitter bestuur stichting Agnes van Leeuwenberch Marinel Gerritsen tel: 0627455247 of Wendeline van den Nagel, tel: 0655776057.
 
Sollicitaties kunnen -bij voorkeur per e-mail- uiterlijk 24 november 2015- worden gericht  aan  sollicitaties@tussenvoorziening.nl, t.a.v. Sandra Zorge, afdeling P&O.

Tags: Vacature
Datum: 15-11-2015