Contact

Colofon en contact

A   Aanmelden bij Huize Agnes voor opvang kan alleen via het Aanmeldloket van de samenwerkende hulpverlenende instanties in Utrecht. Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij Huize Agnes opvang te vragen.
If you want to apply for shelter at Huize Agnes you have to this via the Central registration desk. It is not possible to request shelter directly from Huize Agnes.
Adres: Johannes Camphuysstraat 101, 3531 SE Utrecht.
Telefoon: +31-(0)6-18742750.
Openingstijden: Maandag, dinsdag en vrijdag 13-15.30 uur
 
T   Coördinator: 06-20669236
Activerend begeleider: 06-12457303
Sociaal beheerder: 06-12919638
 
P   Postbus 1400
3500 BK  Utrecht
 
E
 
B
 
NL79 INGB 0004 8612 08
 
KvK  
 
30200386


  

Ontwerp en uitvoering logo:  Linda Kuiper
Technische uitvoering site:  www.morloff.nl
Nieuwsbrief redactie:
Nieuwsbrief vormgeving:
 
Annemiek Haalboom
Sacha Reket


De stichting Agnes van Leeuwenberch is een initiatief van Henny van den Nagel.